Välkommen till PARO

 

PARO är en politiskt obunden organisation, som har till sin främsta uppgift att företräda branschen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. Vi vill synliggöra och främja privata företag som bedriver personlig assistans, ge stöd till medlemsföretagen samt medverka till kvalitets- och kompetensutveckling bland våra medlemmar.

PARO har arbetat fram ett certifieringssystem för branschen för att höja kvalitén i den egna verksamheten hos medlemsföretagen och på så vis motverka oseriösa aktörer.

Företag anslutna till föreningen ska ha kollektivavtal, följa gällande lagstiftning och arbeta efter goda etiska värderingar.

Genom PARO får du tillgång till ett värdefullt erfarenhets- och kunskapsutbyte med ledare från andra privata assistansanordnare. Med PARO som stöd kan din organisation utvecklas i en positiv anda av framtidstro och tillförsikt. Genom nätverksbyggande får du som företagare möjlighet att träffa företagare inom samma bransch, knyta nya kontakter och hämta inspiration för att kunna utveckla både dig och ditt företag.

Är du intresserad av att göra din framtid som företagare både enklare och tryggare? Vill du vara med och verka för ett sunt företagsklimat med större möjligheter för privata assistansanordnare att bedriva verksamhet med god kvalité? I så fall är du varmt välkommen till PARO.

Kontakta gärna någon i styrelsen om du har frågor som rör föreningen och dess verksamhet.

Klicka här>>