Medlemskap
 

PARO är en ideell organisation och våra medlemmar är små, medelstor och stora företag. Vi arbetar för att företräda medlemmar gentemot politiker, myndigheter och samarbeta med andra organisationer. Vi vill synliggöra och främja privata företag som bedriver personlig assistans, ge stöd till medlemsföretagen samt medverka till kvalitets- och kompetensutveckling bland våra medlemmar.

PARO har arbetat fram ett certifieringssystem för branschen för att höja kvalitén i den egna verksamheten hos medlemsföretagen. Genom att bli medlem får du en certifiering och kan visa upp att ditt företag arbetar för så bra assistans som möjligt. Som medlem får du tillgång till ett värdefullt erfarenhets- och kunskapsutbyte med ledare från andra privata assistansanordnare. Genom nätverksbyggande får du som företagare möjlighet att träffa företagare inom samma bransch, knyta nya kontakter och hämta inspiration för att kunna utveckla både dig och ditt företag. Som medlem kommer du att få nyheter och kontinuerlig information om vad som händer i branschen. du får också möjlighet att vara med och diskutera innehåll i remissvar och vilka frågor vi ska arbeta med.

PARO nätverkar kontinuerligt och är med i olika referensgrupper för myndigheter och utredningar. Genom detta ger vi dig möjlighet till inflytande och du får den omvärldsbevakning som du behöver.

Företag anslutna till föreningen ska ha kollektivavtal och arbeta efter goda etiska värderingar.

Är du intresserad av att göra din framtid som företagare både enklare och tryggare? Vill du vara med och verka för ett sunt företagsklimat med större möjligheter för privata assistansanordnare att bedriva verksamhet med god kvalité? I så fall är du varmt välkommen till PARO. Ju fler vi är desto starkare, vi vill gärna ha dig som medlem!

Kontakta gärna någon i styrelsen om du har frågor som rör föreningen och dess verksamhet:

Klicka här>>